گزارش تصویری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال گیلان
گزارش تصویری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال گیلان

در هفتمین دوره انتخابات مجمع هیئت فوتبال گیلان یکبار دیگر قربانعلی الماس خاله به مدت ۴سال به عنوان رییس هیئت فوتبال گیلان انتخاب شد.

به گزارش افق انزلی؛ هفتمین دوره انتخابات پست ریاست هیات فوتبال استان گیلان، امروز ۲۵ فروردین با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

اعضای مجمع هیات فوتبال استان گیلان قربانعلی الماسخاله را به عنوان رئیس چهار سال آینده این هیات انتخاب کردند.