رییس هیأت داوران بخش زبان‌های فارسی و گیلکی در ایران انتخاب شد
رییس هیأت داوران بخش زبان‌های فارسی و گیلکی در ایران انتخاب شد

«حمید نظرخواه علیسرایی» به عنوان عضو و رییس هیأت داوران بخش زبان‌های فارسی و گیلکی ایران برای سومین مسابقه بین المللی آسیای ادبی ۲۰۲۴ کشور قزاقستان انتخاب شد.

به گزارش افق انزلی، طی حکمی از سوی رئیس کمیته سازماندهی سومین مسابقه بین المللی آسیای ادبی ۲۰۲۴ کشور قزاقستان بخیت رستم اف، حمید نظرخواه علیسرایی شاعر، نویسنده، پژوهشگر فرهنگ عامه و روزنامه نگار ایرانی به عنوان عضو و رئیس هیأت داوران بخش زبان‌های فارسی و گیلکی در ایران انتخاب شد.

در متن ابلاغ نظرخواه علیسرایی آمده است:

با آگاهی از مهارت‌های حرفه‌ای، شایستگی، صداقت و درستی شما، این افتخار را داریم که به عنوان عضو و رئیس هیئت داوران بخش زبان‌های فارسی و گیلکی در مسابقه بین‌المللی ادبی «آسیای ادبی – ۲۰۲۴» که به مناسبت (۱۱۵۵ سالگرد فارابی اختصاص دارد و دوستی مردم ۲۰۲۵) منصوب می‌شوید.

 

گفتنی است، با پیشنهاد نظرخواه علیسرایی در دومین مسابقه بین‌المللی آسیای ادبی ۲۰۲۳ بخش زبان فارسی به آن مسابقه افزوده شد و این بار نیز به پیشنهاد این شاعر و داستان نویس گیلک و جهت ارج نهادن به زبان و هویت فرهنگ گیلکان و شناساندن فرهنگ گیلان به سایر جوامع بین المللی، بخش زبان گیلکی نیز به این مسابقه بین‌المللی آسیای ادبی ۲۰۲۴ اضافه شد.