رسولی و پورحضرت نامزدهای جدید شهرداری انزلی
رسولی و پورحضرت نامزدهای جدید شهرداری انزلی

شورای شهر انزلی دو گزینه جدید برای تصدی سمت شهرداری انزلی را معرفی کرد.

به گزارش افق انزلی پس از انصراف دو نفر از چهارگزینه تصدی شهرداری بندرانزلی (امین افقی و عباس صابر) و تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی در جلسه گذشته مبنی بر اضافه شدن دو گزینه جدید به جای نفرات انصرافی، در آخرین جلسه شورا دو گزینه جدید معرفی شدند.
به این ترتیب آقایان رضا رسولی و وحید پورحضرت به لیست نهایی گزینه های تصدی سمت شهرداری بندرانزلی اضافه شدند و سوابق و برنامه هایشان دراختیار اعضای شورا قرار گرفت. همچنین آقایان حسین بیک زاده و مجید کیاورز از دیگر گزینه های تصدی سمت شهرداری بندرانزلی هستند.
با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی روزیکشنبه ۲۶ شهریورماه، شهردار بندرانزلی با رای اعضای شورای شهر از میان این چهار گزینه انتخاب خواهد شد.
شایان ذکر است که؛ با استناد به نامه مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی منضم به دادنامه معاون دادستان دادسرای عمومی انقلاب اسلامی رشت درباره تعلیق مهدی خلیلی، شهردار بندرانزلی، صبح روز _شنبه دهم تیرماه_ جلسه‌ای به منظور تعیین سرپرست شهرداری بندرانزلی در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر برگزار و حسین بیک‌زاده با شش رأی مخفی اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری انزلی انتخاب شد.