تمدید ریاست قربانعلی الماسخاله در هیات فوتبال استان گیلان
تمدید ریاست قربانعلی الماسخاله در هیات فوتبال استان گیلان

قربانعلی الماسخاله بدون حتی یک رای مخالف باری دیگر رئیس هیئت فوتبال گیلان شد.

به گزارش افق انزلی مجمع عمومی انتخابات ریاست و اعضاء هیات رئیسه هیات فوتبال استان گیلان در سالن اجتماعات منطقه آزاد انزلی برگزار گردید و در نهایت مطابق انتظار و پیش بینی های صورت گرفته، قربانعلی الماسخاله برای چهارمین دوره پیاپی، رئیس هیات فوتبال استان گیلان شد.

رقبای الماسخاله عاجز از کسب یک رای!

تعداد افراد واجد شرکت در انتخابات هیات فوتبال استان گیلان: ۳۸ نفر

تعداد آرای قربانعلی الماسخاله: ۳۷ رای

یک نفر در انتخابات شرکت نکرد.

الماسخاله با کسب صد درصدی آرای انتخابات در پست خود باقی ماند.