۵ نفر در روز چهارم ثبت نام انتخابات مجلس در انزلی نامزد شدند
۵ نفر در روز چهارم ثبت نام انتخابات مجلس در انزلی نامزد شدند

در چهارمین روز از ثبت نام انتخابات مجلس نام پنج نفر به عنوان نامزد در انزلی ثبت شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی در روز چهارم از ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی پنج نفر در انزلی نام نویسی کردند.

فاطمه قنبر زاده بهمبری
محمد درویشی
محمود هوشیارفرد
محمود یوسف زاده اسطلخی

افرادی بودند که ثبت نام کردند و ادامه ثبت نام ستار رجبی نیز به دلیل تکمیل مدارک و فرآیند نام نویسی یه فردا موکول شد.

مدت زمان ثبت نام در هر روز از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ عصر و به مدت ۱۰ ساعت است. و داوطلبان تا ۱۶ آذرماه برای نام نویسی فرصت دارند.