کرونا و نیاز توجه کودکان کار
کرونا و نیاز توجه کودکان کار

سیامک سپهریان در یادداشتی نوشت؛ کودکان کار در این روزهایی که کرونا در کشور ما شیوع یافته است نیازمند توجهی جدی هستند.

یادداشت افق انزلی/سیامک سپهریان؛ در جامعه ی شدیدا طبقاتی ما که ارزش انسانها براساس مدرک تحصیلی، مدارج شغلی و دهک درآمدیشان است و اخلاقیات برخلاف شعارها و آرمانهایمان دهه هاست به فراموشی سپرده شده، بسیاری از انسانها از دید و یاد عموم کنار رفته اند، از آن جمله هستند کودکان کار، کارگران فصلی، پاکبانها و بسیاری از افراد دیگر که متاسفانه در شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی کشور همواره فراموش میشوند و توجهی به وجود و حضور و نیازهایشان نمی شود.

امروز افرادی در کشورمان در این فضا نفس می کشند که متاسفانه کوچکترین بهایی برای وجودشان قایل نیستیم من جمله (( کودکان کار ، افراد بی خانمان و … )) که کمترین توجهی به ایشان حتی در این زمانهای حساس نمی شود و هیچ متولی رسیدگی به اموراتشان بصورت جدی وجود ندارد و جزیی از اولویت های رسیدگی و کانون توجه نیستند در حالیکه همه آنها بعنوان یک انسان از حقوق برابر با سایر افراد یک اجتماع برخوردارند.

امروز باید بدانیم یکی از اقشار بسیار مستعد در زمینه آلودگی به انواع ویروسها همین افراد در جامعه مان هستند که نه امکانات لازم را دارند و نه پوشش و حمایت کارایی از ایشان به عمل می آید و این جامعه مطرود حتی در پس این شیوع اگر آلوده شوند مسلما توان برخورد و ایجاد حاشیه امنیت را نیز نخواهند داشت.

امروز باید یادمان باشد کودکان کار، تنها بواسطه طبقه اجتماعی شان مورد انواع آزار و اذیت و تحقیرهای اجتماعی قرار می گیرند و باید با ایجاد توجه و بهادهی در این تهدید بزرگ به خودمان خاطر نشان شویم که (( طبقه انسانها با آنها زاده نمی شوند و هیچ دخل و تصرفی در نژاد، زبان، والدین، کشور و … خود ندارند و به همه انسانها باید به خاطر انسان بودن شان بها داد و نه بخاطر اسامی و قواعد دست سازمان)).

امیدوارم در این روزهای سخت به فکر کودکان کار و افراد بی خانمان به قدر وسع و توان مان باشیم تا با ایجاد چتری امن برای همه مردم کشورمان از هر طبقه ای از پس این ویروس کوچک با دلهای بزرگ مان برآییم.

  • نویسنده : سیامک سپهریان