واریز مرحله پایانی تعهد مالی منطقه آزاد انزلی به باشگاه ملوان
واریز مرحله پایانی تعهد مالی منطقه آزاد انزلی به باشگاه ملوان

مرحله دوم و پایانی پرداختی منطقه آزاد انزلی به حساب باشگاه ملوان واریز شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی  پس امضای قرارداد اسپانسرینگ مابین باشگاه ملوان و منطقه آزاد انزلی ، هفته گذشته مرحله ی دوم و پایانی پرداختی این سازمان به حساب باشگاه ملوان بندرانزلی برای فصل جاری انجام شد.

باشگاه ملوان بندرانزلی همچنین مراتب تشکر و قدردانی خود ازروزبهان مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد انزلی و معاونین وی امین افقی ، سید مهدی نقوی و مجید فاتحی به جهت همکاری و مساعدت با باشگاه ملوان و همچنین سیروس مرادی به جهت پیگیری های مستمر در‌ این زمینه را اعلام داشت.

شایان ذکر است طی گفتگویی که مابین مدیریت باشگاه ملوان بندرانزلی و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شده ، قول قرارداد اسپانسرینگ مناسبی برای فصل جدید به باشگاه ملوان داده شد.