قزوین_انزلی_آستارا چگونه به قزوین_رشت_کاسپین_آستارا تبدیل شد؟
قزوین_انزلی_آستارا چگونه به قزوین_رشت_کاسپین_آستارا تبدیل شد؟

اکنون که شاهد چالش های گستره و تعارض منافع جدی پیرامون طرح توسعه ای منطقه آزاد انزلی هستیم این مجموعه یادداشت به این موضوع می پردازد که منطقه آزاد چگونه باعث نادیده گرفته شدن حقوق شهر انزلی می شود.

افق انزلی یادداشت روز/ سفر ریاست محترم جمهور به استان گیلان باعث شد تا بسیاری از مردم بندرانزلی باری دیگر حقوق خود را که در دولت گذشته نادیده گرفته شده بود؛ مجددا مطالبه کنند. اما رویکرد رسانه ای در استان با وجود اینکه بخش اعظم اقتصاد گیلان از بندرانزلی تامین می شود به گونه ای بود که باعث نادیده گرفتن نام انزلی شد.

یکی از مسائلی که پس از این سفر به یک خط فکری رسانه ای تبدیل شد، همین حذف نام انزلی است. برای مثال با اندک بررسی متوجه خواهید شد که نام خط آهن گیلان در ابتدا قزوین_انزلی_آستارا بود تا کریدور اقتصادی شمال_جنوب را تکمیل کند. اما به تدریج نام این راه آهن به قزوین_رشت و سپس به رشت_کاسپین و بعد از آن به رشت_کاسپین_آستارا تغییر کرد.

روند تغییر نام علاوه بر اینکه در رسانه های استان قابل مشاهده بود بلکه حتی اگر مسئولی از عنوان راه آهن رشت_منطقه آزاد انزلی استفاده می‌کرد رسانه های استان از همان عنوان رشت_کاسپین را در اخبار استفاده می کردند. این در حالی است که کاسپین یک مجتمع بندری در منطقه آزادی است که نام انزلی را به یدک می کشد.

در شرایطی که زیر سازی ریل راه آهن تا مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی در حال انجام است، هنوز هیچکس به صورت واضح توضیح نداده است که خط آهن چگونه قرار است از وسط شهر ۱۵۰ هزار نفری و متراکم انزلی عبور کند و وارد بندرگاه کهن سال این شهرستان شود.

کشورهای حاشیه دریاچه کاسپین اقتصاد شمال ایران را به بندرانزلی می شناسند اما با ادامه روند یاد شده به نظر می رسد باید در آینده ای نه چندان دور شاهد این باشیم که بندرگاه انزلی با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال از یک بندر مهم ترانزیتی به یک بندر کوچک گردشگری تبدیل شود.