علی درخشانی‌کاوه رئیس‌هیأت بسکتبال گیلان شد
علی درخشانی‌کاوه رئیس‌هیأت بسکتبال گیلان شد

یک انزلیچی مسئولیت هیئت بسکتبال گیلان را بر عهده گرفت.

علی درخشانی کاوه امروز در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان گیلان با کسب ۲۰ رأی از مجمع انتخاباتی اداره مذکور به مدت چهار سال به‌عنوان رئیس هیأت بسکتبال گیلان انتخاب شد.

علی درخشانی‌کاوه تنها کاندیدای تصدی ریاست این هیأت ورزشی با برگزاری مجمع و کسب ۲۰ رأی از مجموع ۲۸ آرای مأخوذه توانست به مدت چهار سال سکان هدایت هیأت بسکتبال استان گیلان را برعهده بگیرد.