رشد نگران کننده گیاه سنبل آبی در مناطق مختلف تالاب انزلی
رشد نگران کننده گیاه سنبل آبی در مناطق مختلف تالاب انزلی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان گفت: رشد نگران کننده گیاه سنبل آبی در مناطق مختلف تالاب انزلی، آسیب جدی برای این اکوسیستم ارزشمند به همراه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی ساسان اکبری پور با اشاره به اینکه امروز کارشناسان مسئول تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست کشور از وضعیت بحرانی تالاب انزلی بازدید کردند گفت: رشد گیاه سنبل آبی در مناطق مختلف این عرصه آبی پرارزش نگران کننده است.

وی افزود: در این بازدید تمام مناطق و آب بندان های حوزه تالاب غرب و منطقه آبکنار مورد بازدید و پایش میدانی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به دیدار چهره به چهره کارشناسان با ذی نفعان تالاب و آب بندان داران و اهالی منطقه خاطرنشان کرد: برنامه ریزی فوری محیط زیست استان و همکاری سایر ارگان ها به منظور جمع آوری و مقابله با این گیاه مهاجم صورت گرفته است.

اکبری پور ادامه داد: از تمام بومیان منطقه و آب بندان دارها و دوستداران تالاب انزلی درخواست کمک و همکاری با عوامل محیط زیست استان شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز یک دستگاه شناور مخصوص جمع آوری سنبل آبی به طور مستمر جهت جمع آوری و انتقال گیاه مهاجم سنبل آبی در شهرستان انزلی شروع به فعالیت کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان  گفت: با توجه به شدت و سرعت رشد این گیاه مهاجم در صورت عدم مبارزه مناسب و جمع آوری امکان آسیب بسیار جدی و خطرناک برای تالاب انزلی وجود خواهد داشت.