توسعه همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی دو کشور با بهره مندی از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی
توسعه همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی دو کشور با بهره مندی از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی

توافقنامه همکاری میان معاون امور بندری سازمان با مدیر بندر اکتائو در شانزدهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و قزاقستان به امضاء رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی پیرو موافقت نامه های منعقده میان مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با مسئولین چینی و قزاقستانی، توافقنامه همکاری میان معاون امور بندری سازمان با مدیر بندر اکتائو در شانزدهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و قزاقستان به امضاء رسید و روسای شانزدهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و قزاقستان بر نقش منطقه آزاد انزلی در توسعه همکاری های دو کشور تأکید کردند.

براین اساس در حاشیه این اجلاس که در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار شد، توافق نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و بندر اکتائو قزاقستان به منظور جذب بار بیشتر از مسیر کریدوربین المللی چین، قزاقستان، ایران، کمک به توسعه همکاری ها در زمینه ارائه خدمات بندری به تجار و بازرگانان دو کشور و توسعه خط کشتیرانی حمل و نقل کانتینری بین بندر کاسپین و بندر اکتائو قزاقستان، در ۷ ماده و ۹ بند منعقد شد.

از سوی دیگر در سند همکاری کمیسیون مشترک دو کشور، برای نخستین بار در بخش مستقلی در خصوص استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در توسعه همکاری های دو کشور به ویژه منطقه آزاد انزلی از طریق ایجاد شرکت های حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی برای توسعه مبادلات دریایی و مشترک تصریح کردند.

بنابراین گزارش در سند همکاری دو کشور، بر لزوم توسعه مبادلات تجاری فی مابین در ارتباط با کشورهای منطقه و اروپا از مسیر کریدور چین، قزاقستان، ایران که با محوریت این منطقه شروع به کار نموده، تأکید شده و در عین حال توافق شد که دو کشور همکاری های لازم در زمینه ایجاد شعبه بانکی قزاقی یا شبکه پولی-بانکی در منطقه آزاد انزلی در راستای تسهیل مبادلات ارزی مبذول دارند و همچنین پیشنهاد شد که نمایشگاه توانمندی های کشور قزاقستان به میزبانی این منطقه برگزار شود.

عضو موظف هیأت مدیره و معاون امور بندری سازمان طی این مدت جلسات کاری متعددی با مدیران دولتی و بخش خصوصی قزاقستان در خصوص بررسی راهکارهای توسعه مبادلات اقتصادی، حمل و نقلی و گردشگری دریایی با تکیه بر ظرفیت های متنوع منطقه و به ویژه مجتمع بندری کاسپین برگزار کرد.

گفتنی است پیش از این سازمان منطقه آزاد انزلی دو تفاهم نامه همکاری با منطقه ویژه اقتصادی اکتائو قزاقستان منعقد کرده و تاکنون ۲۲ کشتی اقدام به ترانزیت بالغ بر ۹۰۰ کانتینر مشتمل بر مواد اولیه و کالاهای مصرفی داخلی و کشورهای منطقه در این کریدور بین المللی حمل نموده اند.