بیش از ۱۰ خیابان تهران به نام شهرهاو بزرگان گیلان است‌
بیش از ۱۰ خیابان تهران به نام شهرهاو بزرگان گیلان است‌

آیا میدانید بیش از ۱۰ خیابان تهران به نام شهرها و بزرگان گیلان است‌؟

به گزارش افق انزلی بیش از ۱۰ خیابان در تهران از نام های شهر و بزرگان گیلانی استفاده شده است

خیابان میرزاکوچک خان جنگلی:روبروی سفارت روسیه
خیابان تالش؛بلوار طبیعت سابق در منطقه ۲۲
خیابان رشت:در منطقه ۶ تهران واقع شده‌است و از محله‌های دانشگاه تهران و ولیعصر عبور می‌کند.
خیابان رودسر؛این خیابان در منطقه ۶ تهران واقع شده‌است و از محله ولیعصرعبور می‌کند.
خیابان لاهیجان:خیابان لاهیجان درمنطقه ۱۸ تهران واقع شده‌است و از محله‌های شهرک ولیعصر شمالی و صاحب الزمان عبور می‌کند.
خیابان بندرانزلی:خیابان بندرانزلی درمنطقه ۶ تهران واقع شده‌است و ازمحله ولیعصر عبور می‌کند. این خیابان در نزدیکی خیابان‌های ولیعصر،جویبار و زرتشت غربی قرار گرفته است.
خیابان آستارا؛در منطقه ۲ تهران واقع شده‌است و از محله توحید عبور می‌کند. این خیابان در نزدیکی خیابان‌های بزرگراه نواب صفوی، خوش جنوبی و قصرالدشت قرار گرفته است.
خیابان فومن:در حاشیه خیابان نصرت تهران و در نزدیکی پیام آوران قرار گرفته است.
زاهد گیلانی؛از محله زاهد گیلانی عبور می‌کند و یکی از خیابان‌های مهم محله چهارصد دستگاه می‌باشد.
استاد معین:نام ایستگاه مترو و محله‌ای درخیابان آزادی تهران است.