ایجاد اجماع جهانی برای محکومیت آمریکا
ایجاد اجماع جهانی برای محکومیت آمریکا

ایجاد اجماع جهانی برای محکومیت آمریکا امری ضروری است.

سید مصطفی گیلانی_ افق انزلی/قرائن و شواهد متواتر و نیز تحلیل بعضی از کارشناسان صاحب نظر در حوزه جنگ الکترونیک و یا جمینگ، گمانه زنی ها در مورد دخیل بودن آمریکا در فریب و خطای سامانه پدافندی جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن هواپیمای مسافری تهران – اوکراین بجای سامانه موشکی کروز را دو چندان نموده است.

باتوجه به هجمه زودهنگام و برنامه ریزی شده مقامات آمریکایی و همراهی لجام گسیخته رسانه ها و جریان های ضدانقلاب داخلی و خارجی با استکبار جهانی، فیلمبرداری از پیش طراحی شده از این رویداد دلخراش و بسیاری دلایل نهان و آشکار دیگر به نظر می رسد انتخاب هواپیمای حامل جمعی از نخبگان ایرانی پرواز ایران – اوکراین برای فریب سامانه پدافندی توطئه ای شیطانی و از قبل طراحی شده بوده است تا ضمن تحت شعاع قرار دادن انتقام سخت ایران از آمریکا، حاشیه بردن بازتاب منطقه ای و جهانی ترور سردار حاج قاسم سلیمانی، به وحدت مضاعف ایجاد شده بین جناح و طیف های مختلف مردم ایران، بخصوص محور مقاومت وارد نمایند.

آنچه مشخص است دشمنان نظام اسلامی با جنگ روانی بسیار پیچیده سعی دارند با بهره گیری از عواطف واحساسات عمومی و حضور مزدوران و تفاله های داخلی در کف خیابان، با بمباران همه جانبه رسانه ای و به عبارتی جنگ رسانه ای گسترده و تمام عیار روانی علیه ایران، اهداف پلید خود را دنبال نموده و جمهو ری اسلامی ایران را با چالش سیاسی داخلی و بین المللی مواجه نمایند.

از طرفی پس از حادثه جانکاه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی، بسیاری از نخبگان و آزادگان جهان اعتقاد دارند که آمریکا به ویژه شخص دونالد ترامپ عامل اصلی بی ثباتی و تنش روز افزون در غرب آسیا و نیز مسئول نهایی مرگ مسافران بی گناه هواپیما ایران-اوکراین است.

با توجه به اهمیت موضوع ضروری است مبادی ذی ربط به ویژه شورای امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح با بررسی همه جانبه موضوع و در صورت لزوم دعوت از کارشناسان و صاحب نظران بی طرف بین المللی و بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل نخبگان و آزادگان جهان نسبت به کنکاش حادثه دلخراش موصوف عاجلاً اقدام نمایند و در صورت تثبیت دخالت و یا تأثیر جمینگ استکبار جهانی در هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی، نسبت به پیگیری حادثه با اجماع جهانی از طریق دادگاه های صالحه بین المللی اقدام و در ثانی بررسی پاسخ منطقی به آمریکا و مسببین داخلی و خارجی این حادثه اندوهناک را در دستور کار قرار دهد.