اقدام جالب انزلیچی قهرمان در سوگ قهرمان جهانی  مقاومت
اقدام جالب انزلیچی قهرمان در سوگ قهرمان جهانی  مقاومت

مردم این روزها هر کدام به شکلی می خواهند خشم خود را نسبت به اقدام تروریستی آمریکا بروز دهند اما اقدام جالب این شهروند انزلیچی حال و هوایی دیگر دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی در میان ده ها بنر و پوستری که در سطح شهر نصب شده حرکت خود جوش این شهروند انزلیچی که در محل کسب و کارش خودش تصویر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را نصب کرده است رنگ و بوی دیگری دارد.

بسیاری ازمردم انزلی در گوشه و کنار شهر برای شهید سلیمانی حجله قرار داده اند و بسیاری دیگر با نصب پوسترها و تصاویر این شهر بر روی دیوار خانه ها و شیشه خودرو ها تلاش می کنند تا روحیه ضد استکباری خود را نسبت به اقدام تروریستی آمریکا بروز دهند.