اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر انزلی تغییر می کنند؟
اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر انزلی تغییر می کنند؟

غیر رسمی: شنیده ها حکایت از تغییر ۳ عضو هیئت نظارت بر انتخابات بندرانزلی به دلیل برخی از تخلفات دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی برخی شنیده ها از منابع موثق اما غیررسمی حاکی از این است که ۳عضو شورای نظارت بندرانزلی به دلیل انجام برخی تخلفات با حکم هئیت نظارت استان برکنار شده و افراد جدیدی جایگزین آنها شده اند.

گفتنی است که عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهایی که رای بالایی در انتخابات دارند و تایید صلاحیت برخی نامزدهایی که بارها در ادوار گذشته رد صلاحیت شده اند موجبات اعتراضات برخی از نامزدهای ششیم دوره انتخابات شورای شهر انزلی را فراهم کرده است.

به زودی اخبار رسمی در همین زمینه از سوی پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی منتشر خواهد شد.