اعزام تیم های ارزیاب اورژانس گیلان به محل زلزله
اعزام تیم های ارزیاب اورژانس گیلان به محل زلزله

رئیس اورژانس گیلان با اشاره به اعزام تیم های ارزیاب اورژانس به محل زلزله گفت: تا کنون مصدوم ناشی از زلزله به اورژانس گزارش نشده است.

به گزارش افق انزلی پیمان اسدی با اشاره به وقوع زلزله ساعتی پیش در استان گیلان اظهار کرد: تیم‌های ارزیاب اورژانس به مناطقی که زلزله شدت بیشتری داشته به ویژه رضوانشهر اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه تیم ارزیاب اورژانس در حال بررسی شرایط هستند، گفت: اورژانس گیلان از نظر لجستیک و نیروی انسانی در همه مناطق استان در آماده باش کامل هستند.

رئیس اورژانس گیلان با بیان اینکه آمبولانس‌ها از پارکینگ مسقف خارج و در فضای باز قرار خواهند گرفت، ادامه داد: تا کنون مصدوم ناشی از زلزله به اورژانس گزارش نشده است.