اخطار «نه کاشت» برای ۱۰۰۰ هکتار از شالیزارهای گیلان
اخطار «نه کاشت» برای ۱۰۰۰ هکتار از شالیزارهای گیلان

.

به گزارش افق انزلی صالح محمدی امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی گیلان با اشاره به اینکهدر جریان اخطار «نه کاشت» بر اساس مصوبه تشخیص مصلحت نظام و دستگاه قضا بعد از سال سوم از کشت نشدن، زمین شالیزاری به متقاضیان برای کاشت برنج تحویل داده خواهد شد و سهم مالک نیز در نظر گرفته می‌شود، گفت: هزار هکتار از زمین‌های شالیزاری استان امسال زیر کشت برنج نرفت بنابراین صاحبان آنان اخطار «نه کاشت» دریافت خواهند کرد.

وی افزود: در سال جاری از ۲۳۸ هزار هکتار از زمین‌های شالیزاری گیلان ۲۳۴ هزار هکتار زیر کشت برنج رفت، در بخشی از اراضی فعالیت‌های دیگر صورت گرفته و تبدیل به باغ شد و نزدیک به هزار هکتار زیر کشت برنج نرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه کشت برنج امسال بدون مشکل و تنش آبی انجام شد، ادامه داد: ۸۵ درصد زراعت برنج استان در سال جاری با تقویم زراعی منطبق شد و کشاورزان با رعایت این تقویم به کشت و کار برنج پرداختند.