احمد دنیامالی با اکثریت آرا منتخب مردم انزلی شد
احمد دنیامالی با اکثریت آرا منتخب مردم انزلی شد

انزلیچی ها احمد دنیامالی را با اکثریت آرا وارد مجلس شورای اسلامی کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی دکتر احمد دنیامالی با شعار انتخاباتی تغییر برای تحول با کسب ۱۶۷۳۵ آرا از مجموع ۳۴۱۵۷ آرای مأخوذه و با جلب حدود ۴۹% از آرا مردم به عنوان نماینده شهرستان بندرانزلی در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب و مهندس حسن خسته بند نماینده ادوار ششم، هشتم، نهم و دهم مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی با ۸۲۵۶ رای از راهیابی مجدد به مجلس بازماند.
برابر آمار رسمی فرمانداری انزلی نتایج آرای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان بندرانزلی به شرح ذیل است:
آقای دکتر احمد دنیا مالی ۱۶۷۳۵ رای
آقای مهندس حسن خسته بند ۸۲۵۶ رای
آقای دکتر حسن دادرس ۳۲۸۴ رای
آقای محمد علی علیزاده ۲۲۸۱ رای
آقای مهدی شیرینکام ۸۸۱ رای
آقای دکتر فیروز خوشحال ۶۸۹ رای
آقای خسرو آرنگ ۵۳۸ رای
آقای محسن خدابخشی ۴۰۹ رای
خانم مهدیه نجفیان۴۰۴ رای
خانم مریم صیاد دلشاد پور ۳۴۰ رای
خانم فاطمه قنبر زاده ۲۶۳
منصور پور غلامی۷۷ رای

همچنین بنابر اخبار غیر رسمی مکتسبه میزان مشارکت مردم بندرانزلی در یازرهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۳۵% بوده است.