مسئولیت حقوقی نظرات در صفحات مجازی با مدیران رسانه است
مسئولیت حقوقی نظرات در صفحات مجازی با مدیران رسانه است

در جلسه ستاد پیشگیری جرایم و تخفات انتخاباتی با حضور اصحاب رسانه راهکارهای ایجاد فضایی رقابتی سالم در انتخابات پیش رو بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی دادستان بندرانزلی در جلسه ستاد پیشگیری جرایم و تخفات انتخاباتی، با اشاره به اهمیت و تاثیر فضای مجازی بر انتخابات ۱۴۰۰ اظهار کرد: رسانه های مجازی با رعایت جوانب اخلاق جلوی تخریب شخصیت ها در زمان انتخابات را بگیرند.
عظیم نوحی با تاکید بر اینکه رسانه ها باید توجهی جدی به مدیریت نظرات منتشر شده داشته باشند، افزود: با توجه به قوانین کشور، مسئولیت حقوقی نظرات منتشر شده در صفحات اجتماعی با مدیران این صفحات است.
وی با تصریح بر اینکه رسانه می توانند با رویکردی اخلاق محور باعث هم افزایی بیشتر در جامعه شوند، گفت: اگر برنامه های انتخاباتی نامزدها در ایام تبلیغات در رسانه ها منتشر شود مردم قطعا اقبال بیشتری به مشارکت سیاسی خواهند داشت.

همچنین رئیس دادگستری بندرانزلی و رئیس ستاد پیشگیری جرایم و تخفات انتخاباتی شهرستان در رابطه با نقش رسانه ها در انتخابات ۱۴۰۰ اظهار کرد: به دلیل شیوع بیماری کرونا و کاهش تجمعات و جلسات، انتخابات پیش رو بیش از انتخابات های گذشته به فضای مجازی وابسته است.
بهزاد براری با اشاره به اینکه گاهی در فضای انتخاباتی رقابت تبدیل به تهدید و تخریب شخصیت می شود، افزود: رسانه ها نباید تحت تاثیر نامزدها قرار بگیرند بلکه باید رسالت خبری خود را در چهارچوب اخلاق و قانون انجام دهند.
وی با تصریح بر اینکه نباید در ایام انتخابات در ذهن مردم شبهه ایجاد کرد، گفت: اگر شبهه ای ایجاد کردیم اخلاق این است که راهکار آن را نیز ارائه دهیم.
براری خاطرنشان کرد: هرچه بیشتر اطلاع رسانی کنیم و هرچه بیشتر واقعیات را برای مردم بیان کنیم قطعا میل مردم به مشارکت افزایش خواهد داشت.