شوک بزرگ| کاهش شدید قیمت زمین در محدوده رشت و آستانه‌اشرفیه منطقه آزاد انزلی
شوک بزرگ| کاهش شدید قیمت زمین در محدوده رشت و آستانه‌اشرفیه منطقه آزاد انزلی

خبر ابطال مصوبه محدوده منطقه آزاد انزلی در مناطقی از رشت و آستانه اشرفیه قیمت زمین را کاهش داد.

به گزارش خبرنگاران افق انزلی از رشت و آستانه اشرفیه امروز قیمت زمین در رشت و آستانه اشرفیه در اراضی که قبلاً جزو محدوده منطقه آزاد انزلی بود کاهش چشمگیری یافت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هم‌زمان با رفتن رضا مسرور، به شکایاتی رسیدگی کرد که طی آن ابطال محدوده منطقه آزاد انزلی تقاضا شده بود. آراء صادر شد و امروز به دست شاکی رسید.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، روز سه‌شنبه نهم مهرماه، هم‌زمان با رفتن رضا مسرور، به شکایاتی رسیدگی کرد که طی آن ابطال محدوده منطقه آزاد انزلی تقاضا شده بود.

هیئت تخصصی دیوان رأی به ابطال تصویب‌نامه محدوده منطقه آزاد انزلی داده است اما چنانچه هیئت عمومی دیوان نیز رأی ابطالی دهد، دیگر منطقه آزاد انزلی نمی‌تواند محدوده‌های شهرستان‌های رشت و آستانه‌اشرفیه را شامل شود و صرفاً می‌بایست در محدوده شهرستان بندرانزلی، تدقیق حدود گردد.

قطعاً این رأی هیئت عمومی نقطه عطفی در جلوگیری از عدول و انحراف از قوانین توسط این سازمان خواهد بود.